แนะนำโปรแกรม Excel 2003    
การทำงานกับเวิร์กชีต Excel    
 
การจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค Excel    
  การตั้งชื่อและใช้สูตรคำนวณ Excel    
 
มารู้จักกราฟ excel กันเถอะ    
  ใส่ภาพลงเวิร์กชีต excel    
 
การพิมพ์เวิร์กชีต excel    
  การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา    
 
การ Copy สูตรไปวางที่ตำแหน่งอื่นโดยไม่ต้องสร้างใหม่    
  การคำนวณข้ามชีท    
 
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก    
  การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ    
           
การคำนวณด้วย Microsoft Excel
การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดจากการคำนวณ
การคำนวณโดยใช้สูตร
การใช้สูตรเชื่อมข้อความ
โครงสร้างฟังก์ชัน (Function)
ฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์ SUM  SUMIF  SQRT
  ฟังก์ชันทางด้านจัดลำดับข้อมูล  AVERAGE MAX    MIN  LARGE  SMALL
  ฟังก์ชันในการนับจำนวน COUNT  COUNTIF
  ฟังก์ชันข้อความและตัวอักษร  BAHTTEXT  LOWER  UPPER  PROOER  TEXT      CONCATENATE
  ฟังก์ชันข้อความ LEFT  RIGHT  PEPT
  ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์  IF

ขอขอบคุณ  http://www.webthaidd.com/
ขอขอบคุณ  http://tanticyber.tanti.ac.th/

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com