ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Visual Basic (VB) 6.0
ออบเจ็กและฟอร์ม
ActiveX Control พื้นฐาน
การสร้าง Application
ข้อมูลและตัวแปร   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com