เครื่องมือแรกเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกพื้นที่ ที่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจตุรัส แล้วแต่เราจะใช้ Mouse บังคับ

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน

ใช้สำหรับย้ายวัตถุ

1.> ใช้เครื่องมือ Rectangular สร้างกรอบล้อมรอบส่วนที่เราต้องการ จากนั้นใช้เครื่องมือ Move Tool ดึงส่วนที่เราต้องการไปในจุดที่เราต้องการได้เลยหลังจากย้ายแล้ว


ใช้ในการเลือกตัดภาพ

1.> เริ่มจากเปิดภาพขึ้นมา แล้วใช้เครื่องมือสร้างกรอบล้อมในส่วนที่เราต้องการ


2.> หลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่เมนู Image --> Crop เพียงเท่านี้เราก็จะได้ส่วนที่เราต้องการ

   
H-o-M-e