เครื่องมือนี้ถามดูแล้วก็คล้ายกับไม้เท้าวิเศษ แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เครื่องมือนี้เอาไว้สำหรับเลือกพื้นที่ของภาพ หลังจากที่เราเลือกแล้วคราวนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะทำอะไรกับส่วนที่เราเลือกนั้น เช่น ลบทิ้ง, ใส่สี, ใส่ Effect ก็ได้แล้วแต่เรา แต่เราจะมาลองใช้เครื่องมือนี้เปลี่ยนสีพื้นหลังให้กับเป็ดกันนะครับ

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน

การเปลี่ยนสีภาพ Background ให้กับเป็ดน้อย

1.> ให้เราเปิดภาพเป็ดที่อยู่ในเครื่องขึ้นมาก่อน ดังภาพ


2.> หลังจากที่เราเปิดภาพเป็ดขึ้นมาแล้วให้เราเลือกเครื่องมือ Magic Wand Tool แล้วนำเอาเครื่องมือนั้น Click ไปที่พื้น Background สีขาว จะได้ชิ้นงานขึ้นมาดังภาพ


3.> หลังจากนั้นให้เราเลือกสีที่เราต้องการ (วิธีการเลือกสี ให้นำ Mouse ชี้ไปที่ Foreground Color แล้วเลือกสีที่เราต้องการ) ดังภาพ


4.> หลังจากทีเราเลือกสีแล้วแล้วทำการเทสีลงไปยังส่วนที่เราได้เลือกไว้ตั้งแต่แรก ก็จะได้ผลลัพธ์ ดังภาพ
Tip
- วิธีเทสีแบบลัดให้เรากด Alt + Back Space เป็นการนำสี Foreground มาเท
- วิธีเทสีแบบลัดให้เรากด Ctrl+ Back Space เป็นการนำสี Background มาเท


5.> หลังจากนั้นให้เรายกเลิกเส้นปะ (ยกเลิกเส้นปะกด Ctrl + D) เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนสี Background

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com