เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Crop รูปภาพ หรือตัดส่วนของรูปภาพในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน


การตัดภาพเป็ด ในส่วนที่เราไม่ต้องการ


1.> ให้เราเปิดภาพเป็ดขึ้นมา ดังภาพ


2.> หลังจากที่เราเปิดภาพมาแล้วให้เราใช้เครื่องมือ Crop เลือกในส่วนที่เราต้องการ


3.> หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter เพียงเท่านี้เราก็สามารถตัดภาพส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com