เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปทรงต่างๆ ซึ่งใน Photoshop ก็ได้เตรียมรูปทรงมาให้เราเยอะพอสมควร เรามาดูวิธีใช้ดีกว่า

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน

การสร้างรูปหัวใจ

1.> ให้เราสร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาตามขนาดที่เราต้องการ ในที่นี้ใช้ขนาด 500x500 px


2.> เลือกเครื่องมือ Custom Shape Tool ขึ้นมา หลังจากนั้นเลือกที่ Properties ตรงตำแหน่ง Shape จะปรากฎกล่องเครื่องมือขึ้นมาให้เราเลือกรูปทรงที่เราต้องการ ดังภาพหลังจากที่เราเลือก Shap


3.> หลังจากนั้นให้เราเลือกรูปหัวใจดังภาพ และนำมาวาดลงชิ่นงานที่เราสร้างขึ้นมาดังภาพ


Tip การที่เราจะวาดรูปทรงให้ได้อัตราส่วนเราอาจจะกด Alt + Shift เข้าช่วย

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com