เครื่องมือนี้ใช้สำหรับในการพิมพ์ตัวอักษร แต่ลักษณะการพิมพ์จะพิมพ์ในแนวนอน

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน

การพิมพ์ข้อความในแนวนอน


1.> สร้างเอกสารที่เราต้องการ นที่นี้ใช้ขนาด 450x100 px


2.> หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือ Herizontal Type Tool (T) แล้วนำ Mouse มาคลิกที่ชิ้นงานเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลย(แต่ถ้าเราพิมพ์ลงไปแล้วตัวอักษรที่เราพิมพ์ มีขนาดเล็กให้เราเอา Mouse ไฮไลท์ที่ข้อความแล้วเพิ่มขนาดตัวอักษรที่ Properties ได้เลย


   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com