เครื่องมือนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้สำหรับพิมพ์ข้อความในแนวตั้ง ส่วนการใช้งานจะคล้ายเครื่องมือ Herizontal Type Tool มาลองใช้กันดู

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน

การพิมพ์ข้อความแนวตั้ง


1.> สร้างเอกสารที่เราจะทดลอง ในที่นี้จะใช้ขนาด 300x300px


2.> หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือแล้วทดลองพิพพ์ลงในชิ้นงานที่เราสร้างไว้ได้เลย
เป็นอย่างไรบ้าง ได้ผลดังภาพที่พิมพ์ให้ดู ก็เป็นการพิมพ์ข้อความอีกแบบ

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com