เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความแบบมีเส้น Selection ปรากฎขึ้นมาเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว

เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน

การใส่เงาให้กับตัวอักษร


1.> สร้างเอกสาารที่เราจะใช้ในการทดลอง ขนาดเดิม 450x100 px


2.> หลังจากนั้นใช้เครื่องมือ Herizontal Type Mask Tool พิมพ์ข้อความที่เราต้องการ (ควรจำกำนหดขนาดตัวอักษรให้ดีก่อนที่จะกดเครื่องหมาย ที่ Properties3.> หลังจากนั้นสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่ 1 Layer โดยกดที่ New Layer


4.> หลังจากนั้นเทสีลงที่ตัวอักษรที่เราพิมพ์ ดังภาพ5.> ให้เราเลือก Effect เงาที่อยู่ที่ Layer เพียงเท่านี้เราก็สามารถใส่เงาให้กับตัวอักษรได้แล้ว ดังภาพหลังจากที่เราใส่ Effect Drop Shadow

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com