การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย

ขั้นตอนการทำ

1. ให้ทำการเปิดเอกสาร ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ ตามความต้องการการที่จะทำอักษร จากนั้นเทสีที่ backround color เป็นสีเทา ส่วนข้อความเลือก Comic Sans MS ขนาด 48 ตัวหนา2. จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ ข้อความ Cartoon จะปรากฎหน้าต่าง Layer Style หลังจากนั้นให้ทำการเซตค่าตามภาพได้เลย


3. สุดท้ายคลิก OK เสร็จ จากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนสีข้อความ ตามแบบที่เราต้องการ แล้วจะได้อักษร Smooth Text อีกแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com