1.สร้าง New Document ขึ้นมา 1 ชิ้น ขนาด 300x300 pixels

2.จากนั้นก็เทสีเทา โดยการคลิ๊กที่ แล้วใส่รหัสสีลงไป จากนั้นก็กด Alt+Delete เพื่อเทสี foreground ลงไป


3.ต่อไปก็คลิ๊กที่แถบเมนูด้านบน เลือก Filter > Render > Lens Flare และปรับค่าตามรูป4.ต่อไปก็คลิ๊กที่แถบเมนูด้านบน เลือก Filter > Distort > Polar Coordinates และเลือก Polar to Rectangular จะได้รูปนี้5. จากนั้นก็ปลดล็อค Background โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Layer Background แล้วจะขึ้นกล่องแบบนี้ให้กด OK6. ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือก Edit > Transform ( ถ้าไม่ทำข้อ 5 จะเลือกไม่ได้ ) > Flip Virtical ก็จะได้รูปนี้7. ต่อไปก็คลิ๊กที่แถบเมนูด้านบน เลือก Filter > Distort > Polar Coordinates และเลือก Rectangular to Polar จะได้รูปนี้8. ต่อไปก็กดเลือก Elliptical Marquee Tool กด Shift ค้าง แล้วลากเม้าส์เพื่อสร้าง Selection วงกลม ( ถ้าไม่พอใจก็เลือก Select > Transform Selection เพื่อปรับขนาด Selection วงกลมอีกครั้ง ) จะได้ดังรูป9. กด Ctrl + Shift + i เพื่อกลับด้าน Selection แล้วกด Delete เพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการ10.คราวนี้ก็ถึงการนำไปใช้ สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น
- เปลี่ยนสีให้เข้ากับภาพพื้นหลัง โดยกด Ctrl + u แล้วปรับสีตามที่ต้องการ
- ปรับ Opacity เพื่อให้กลมกลืนกับภาพ
- ปรับโหมด Layer เพื่อทำให้เปลี่ยนลักษณะของสีให้เข้ากับภาพ

ตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com