วิธีการทำ stroke   2  ชั้น

ขั้นตอนที่ 1

ตั้งค่าตามที่เราต้องการ

คลิ๊กปุ่ม  Ok

หลังจากนั้นพิมพ์สิ่งที่เราต้องการ

เมื่อพิมพ์ตัวหนังสือเสร็จ ก็จะทำขอบตัวหนังสือ 1 ชั้น

เมื่อคลิ๊ก Stroke จะเกิดหน้าต่าง

หลังจากนั้นจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ในส่วนของเลเยอร์ ให้คลิ๊กเพิ่มเลเยอร์ (Create a new layer) ดังรูปข้างล่าง

เพื่อที่จะรวม Layer 2  และ ตัวหนังสือให้เป็น layer เดียวกัน  โดยคลิ๊ก ดังรูป

จะได้ดังรูป

จากนั้นไปที่เมนู Edit  และเลือก  Stroke

จะได้ดังรูป

ผลลัพธ์ชองการทำ Stroke  2 ชั้น

หรือเวลาบันทึก ให้บันทึกเป็น file  นามสกุล GIF